Jäsenet

Suomen kansallinen litosfäärikomitea (ILP)
Members of the Finnish national ILP committee

 

Jäsenet toimikaudella 2023-2026
Members during the operational period 2023-2026

Puheenjohtaja / Chairperson:
Ryhmäpäällikkö Suvi Heinonen, Geologian tutkimuskeskus, PL 96, 02151 Espoo (suvi.heinonen [at] gtk.fi)
Head of Group Suvi Heinonen, Geological Survey of Finland, P.O. Box 96, 02151 Espoo (suvi.heinonen [at] gtk.fi)

Varapuheenjohtaja / Vice chairperson:
FT Kaisa Nikkilä, Åbo Akademi, Geologi och mineralogi, Akademigatan 1, 20500 Åbo (kaisa.nikkila [at] abo.fi)
PhD Kaisa Nikkilä, Åbo Akademi University, Geologi och mineralogi, Akademigatan 1, 20500 Åbo (kaisa.nikkila [at] abo.fi)

Sihteeri/Secretary:
FT Toni Veikkolainen, Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto, PL 68, 00014 Helsingin yliopisto (toni.veikkolainen [at] helsinki.fi)
PhD Toni Veikkolainen, University of Helsinki, Department of Geosciences and Geography, PL 68, 00014 Helsingin yliopisto (toni.veikkolainen [at] helsinki.fi)

Jäsenet/ Members:

Prof. Hannu Koivula, Paikkatietokeskus FGI, Vuorimiehentie 5, 02150 Espoo (hannu.koivula [at] nls.fi)
Prof. Hannu Koivula, Finnish Geospatial Research Institute FGI, Vuorimiehentie 5, 02150 Espoo (hannu.koivula [at] nls.fi)

Prof. Riikka Kietäväinen, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto, PL 64, 00014 Helsingin yliopisto (riikka.kietavainen [at] helsinki.fi)
Prof. Riikka Kietäväinen, University of Helsinki, Department of Geosciences and Geography, P.O. Box 64, 00014 University of Helsinki (riikka.kietavainen [at] helsinki.fi)

Yliopistotutkija Kari Moisio, Kaivannaisalan yksikkö, Oulun yliopisto, PL 3000, 90014 Oulun yliopisto (kari.moisio [at] oulu.fi)
University researcher Kari Moisio, Oulu Mining School, University of Oulu, P.O. Box 3000, 90014 University of Oulu (kari.moisio [at] oulu.fi)

Prof. Eija Tanskanen, Sodankylän geofysiikan observatorio, Oulun yliopisto, Tähteläntie 62, 99600 Sodankylä (eija.tanskanen [at] oulu.fi)
Prof. Eija Tanskanen, Sodankylä Geophysical Observatory, University of Oulu, Tähteläntie 62, 99600 Sodankylä (eija.tanskanen [at] oulu.fi)

Prof. Gregor Hillers, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto, PL 68, 00014 Helsingin yliopisto (gregor.hillers [at] helsinki.fi)
Prof. Gregor Hillers, University of Helsinki, Department of Geosciences and Geography, P.O. Box 68, 00014 University of Helsinki (gregor.hillers [at] helsinki.fi)

Prof. David Whipp, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto, PL 68, 00014 Helsingin yliopisto (david.whipp [at] helsinki.fi)
Prof. David Whipp, University of Helsinki, Department of Geosciences and Geography, P.O. Box 68, 00014 University of Helsinki (david.whipp [at] helsinki.fi)

Geologi Perttu Mikkola, Geologian tutkimuskeskus, PL 1237, Viestikatu 7A, 70211 Kuopio (perttu.mikkola [at] gtk.fi)
Geologist Perttu Mikkola, Geological Survey of Finland, P.O. Box 1237, Viestikatu 7A, 70211 Kuopio, Finland (perttu.mikkola [at] gtk.fi)