Jäsenet

Suomen kansallinen litosfäärikomitea (ILP)
Members of the Finnish national ILP committee

 

Puheenjohtaja/Chair:
Prof. Ilmo Kukkonen, Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto, PL 68, 00014 Helsingin yliopisto (ilmo.kukkonen [at] helsinki.fi)

Sihteeri/Secretary:
FT Toni Veikkolainen, Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto, PL 68, 00014 Helsingin yliopisto (toni.veikkolainen [at] helsinki.fi)

Jäsenet/ Members:

FT Fredrik Karell, Geologian tutkimuskeskus, PL 96, 02151 Espoo (fredrik.karell [at] gtk.fi)

Prof. Elena Kozlovskaya, Kaivannaisalan yksikkö, Oulun yliopisto, PL 3000, 90014 Oulun yliopisto (elena.kozlovskaya [at] oulu.fi)

FT Kaisa Nikkilä, Åbo Akademi, Geologi och mineralogi, Akademigatan 1, 20500 Åbo (kaisa.nikkila [at] abo.fi)

Prof. Pietari Skyttä, Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos, 20014 Turku (pietari.skytta [at] utu.fi)

Prof. Eija Tanskanen, Sodankylän geofysiikan observatorio, Oulun yliopisto, Tähteläntie 62, 99600 Sodankylä (eija.tanskanen [at] oulu.fi)

Prof. Arto Luttinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, PL 44, 00014 Helsingin yliopisto (arto.luttinen [at] helsinki.fi)

Prof. Vesa Nykänen, Geologian tutkimuskeskus, PL 77, Lähteentie 2, 96101 Rovaniemi (vesa.nykanen [at] gtk.fi)

Prof. Markku Poutanen, Paikkatietokeskus FGI, Geodeetinrinne 2, 02430 Masala (markku.poutanen [at] nls.fi)

Dos. Timo Tiira, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto, Seismologian instituutti, PL 68, 00014 Helsingin yliopisto (timo.tiira [at] helsinki.fi)