Seismologian instituutti

Maanjäristysilmoitukset Seismologian instituutilta Alueellinen seismisyys tänään Yhteystiedot

Instituutin yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Tervetuloa Seismologian instituutin sivuille!

Tehostekuva

Seismologian instituutti on Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Geotieteiden ja maantieteen laitoksen osasto 1.1.2010 lähtien. Aiempi seismologian laitos oli suoraan Helsingin yliopiston konsistorin alainen valtakunnallinen erillislaitos. Seismologian laitos oli perustettu vuonna 1961. Seismologian instituutin tehtävänä on suorittaa seismologista havainto- ja tutkimustyötä sekä ylläpitää Suomen kansallista seismistä asemaverkkoa (HE). Lisäksi instituutti huolehtii Suomen kansainvälisestä seismologisesta yhteistyöstä, suorittaa valvontaseismologisia tehtäviä viranomaisten toimeksiannosta ja luo edellytykset seismologian opetukselle Helsingin yliopistossa.