Jäsenet

Suomen kansallinen litosfäärikomitea (ILP)
Members of the Finnish national ILP committee

 

pj: Johtaja Pekka Heikkinen
chair: Geotieteiden ja maantieteen laitos puh: 09-191 51605
PL 68 fax:  09-191 51626
00014 Helsingin yliopisto email: pekka.j.heikkinen[at]helsinki.fii
jäsenet: Prof. Olav Eklund
members Åbo Akademi
Institutionen för naturvetenskaper puh: 02 215 4505
Tuomiokirkontori 3  
20500 Turku email: Olav.Eklund[at]abo.fi
 
Prof. Pertti Kaikkonen
Fysiikan laitos puh: 0294 48 1403
PL 3000  
90014 Oulun yliopisto email: pertti.kaikkonen[at]oulu.fi
 
Dos. Toivo Korja
Fysiikan laitos puh: 0294 48 1404
PL 3000  
90014 Oulun yliopisto email: toivo.korja[at]oulu.fi
Dos. Ilmo Kukkonen
Geologian tutkimuskeskus puh: 020550 2270
PL 96 fax:  020550 12
02151 Espoo email: Ilmo.Kukkonen[at]gtk.fi
Dos. Raimo Lahtinen
Geologian tutkimuskeskus puh: 020550 2484
PL 96 fax:  020550 12
02151 Espoo email: Raimo.Lahtinen[at]gtk.fi
Prof. Juha-Pekka Lunkka
Geotieteiden laitos puh: 08-553 1434
PL 3000 fax:  08-553 1484
90014 Oulun yliopisto email: juha.pekka.lunkka[at]oulu.fi
Prof. Pekka Nurmi
Geologian tutkimuskeskus puh: 020550 2325
PL 96 fax:  020550 12
02151 Espoo email: Pekka.Nurmi[at]gtk.fi
Prof. Lauri Pesonen
Fysiikan laitos
Geofysiikan ja tähtitieteen osasto puh: 09-191 51017 
PL 64 fax:  09-191 51000
00014 Helsingin yliopisto email: Lauri.Pesonen[at]helsinki.fi
Prof. Markku Poutanen
Geodeettinen laitos puh: 09-295 55214
Geodeetintie 2 fax:  09-295 55200
02430 Masala email: Markku.Poutanen[at]fgi.fi
Sihteeri. Dos. Annakaisa Korja
secretary Geotieteiden ja maantieteen laitos puh: 09-191 51606
PL 68 fax:  09-191 51626
00014 Helsingin yliopisto email: Annakaisa.Korja[at]helsinki.fi