Yleistä tietoa Seismologian instituutista

 

Tehostekuva

Seismologian instituutin kotisivu on muuttanut.
Tämä sivu siirtyy automaattisesti uuteen osoitteeseen 5 sekunnin kuluttua. Jos tämä sivu jää kuitenkin voimaan, siirrythän itse osoitteeseen
http://www.helsinki.fi/geo/geotieto/tieteenaseismologia.html .

Seismologian instituutin uusi pääsivu löytyy osoitteesta
http://www.helsinki.fi/geo/seismo/

 

Seismologia (kreik. seismos = tärinä, maanjäristys, logos = tiede) on tieteenala, joka tutkii maanjäristyksiä ja niihin liittyviä ilmiöitä, maan kuoren ja sisustan rakennetta sekä niiden fysikaalisia ominaisuuksia. Instrumenttihavaintoihin perustuva seismologia lasketaan alkaneeksi v. 1889, jolloin Potsdamissa rekisteröitiin horisontaaliheilurilla Tokiossa tapahtuneen maanjäristyksen aiheuttamia värähtelyjä. Systemaattinen kansainvälinen havainto- ja tutkimusyhteistyö alkoi v. 1901, kun perustettiin yhdistys International Seismological Association. Maanjäristysten rekisteröimisen ohella on ydinkokeiden seisminen valvonta tullut toisen maailmansodan jälkeen tärkeäksi osaksi yhteistyötä.

Seismologian instituutti on Helsingin yliopistoon kuuluva tutkimuslaitos, jolla on valtakunnallisia pelastustoimeen ja valvontaan liittyviä viranomaistehtäviä. Instituutissa tehdään maanjäristyksiin, ydinkoevalvontaan ja seismisiin rakennetutkimuksiin liittyvää tutkimusta.