Tutkimus

Instituutin yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Valvontaseismologia

Tehostekuva

Seismiset menetelmät ovat tehokkaita tapoja havaita ja paikantaa mahdollisia maanalaisia ydinkokeita. Tästä syystä laitoksen perustehtäviä on huolehtia niin kansallisesta seismisestä valvonnasta kuin Suomen osallistumisesta ydinkoekieltosopimuksen kansainväliseen seismiseen valvontaan. Valvontaseismologiaan liittyy läheisesti myös ympäröivillä merialueilla havaittujen räjäytysten valvonta ja niiden tunnistaminen.

Valvontaseismologisessa tutkimuksessa on kehitetty automaattisia tunnistusmenetelmiä pienten maanjäristysten ja räjäytysten erottelemiseksi. Tutkittuja tunnistusparametrejä ovat esimerkiksi taajuusavaruudessa laskettavat seismisten faasien spektrisuhteet ja spektrogrammit. Useimmat nykyaikaiset tutkimusmenetelmät perustuvat tekoälysovelluksiin.

 

Tutkimusprojekteja

Seisminen ydinkoevalvonta (Matti Tarvainen, Pekka Heikkinen)

Fennoskandian seismisten tapausten paikannustarkkuus (Matti Tarvainen)
Yhteistyössä IDC/CTBTO:n kanssa tutkitaan Fennoskandian seismisten tapausten paikannustarkkuutta CTBTO:n kansainvälisen seismisen asemaverkon ja Suomen kansallisen seismisen asemaverkon välillä.