Tutkimus

Instituutin yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Alueelliset seismisyystutkimukset ja seisminen riski

Seismologian instituutissa tutkitaan Suomessa tapahtuneiden maanjäristysten lähdemekanismeja ja siirrostasoratkaisuja. Lisäksi tutkitaan eri alueiden seismistä hasardia ja seismistä riskiä.

maanjaristyskartta

Kuva: Fennoskandian maanjäristykset 1965-2005.

 

Tutkimushankkeita

Maanjäristyksen lähdemekanismit
Anjalankosken maanjäristyssarja 2003
Kuusamon seismisyystutkimukset
Seismisen hasardin määritys
Pohjois-Euroopan historialliset maanjäristykset