Tutkimus

Instituutin yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Interaktiivinen 3-ulotteisen seismisen ja muun geofysikaalisen datan visualisointityökalu

Visualisointityökalu sisältää mm. seuraavia ominaisuuksia: 3-ulotteisen hilamuotoisen datan visualisointi. Datan esitys tasa-arvokäyrien ja/tai jatkuvan tai diskreetin väriskaalan avulla millä tahansa mallin leikkaavalla pinnalla tai 3:lla leikkauspinnalla rajatun mallin osan esitys. Minkä tahansa 2-ulotteisen leikkauspinnan animointi mallin läpi. 2-ulotteisen datan visualisointi 3-ulotteisessa ympäristössä. Erilaisten toisensa mahdollisesti leikkaavien 2-ulotteisten datojen vertailu. 2-ulotteiset datat voivat sijaita millä tahansa tasolla. 2-ulotteisten datojen vertailu 3-ulotteisten datojen kanssa. Maanjäristysten hyposentrien, mittausasemien ja muun vastaavan datan esitys 3-ulotteisen datan kanssa. Datan esitykseen vaikuttavat parametrit ovat helposti säädettäviä. Työkalua kehitetään OpenDX- datan visualisointi ympäristön (Thompson et al.
2004) avulla.

Tutkijat instituutissa:
Timo Tiira
Elisa Rautioaho
Kari Komminaho
Tellervo Hyvönen

Viite:
Thompson, D., Broun, J., and Ford, R., 2004. OpenDX Paths to Visualization.
Visu alization and Imagery Solutions Inc., 207p.