Tutkimus

Instituutin yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Tomografiatutkimus Etelä- ja Keski-Suomen litosfäärin seismisestä nopeusrakenteesta

tehostekuva

Tutkimuksessa mallitetaan seismisten P- ja S-nopeuksien kolmiulotteista vaihtelua litosfäärin yläosassa Etelä- ja Keski-Suomen alueella. Nopeusmalleja invertoidaan käyttämällä alueella tapahtuneiden maanjäristysten ja räjäytysten seismogrammeista mitattuja P- ja S-aaltojen ensivirikkeiden kulkuaikoja. Seismiset tapaukset on rekisteröity SVEKALAPKO-tomografiaprojektin ( Bock et al., 2001 ) asemaverkossa (vuosina 1998 ja 1999) ja pysyvillä seismografiasemilla. Lisäksi havaintoaineistoon on liitetty P- ja S-kulkuajat räjäytyslähteiden rekisteröinneistä seismisten syväluotauslinjojen ( Luosto, 1997 ) kenttäasemilta ja pysyviltä asemilta. Näitä havaintoja on tarkistettu ja tehty uusia mittauksia. Havaintoihin on myös lisätty 140:n seismisen tapauksen P- ja S-kulkuajat, jotka on mitattu vuosina 1992 ja 1993. Lähteet, asemat ja esimerkki mittauksista esitetty kuvissa 1, 2 ja 3.

Nopausjakaumia on invertoitu Jive3D-tomografiaohjelman avulla Hobro ( 1999 ). Tulosten kolmiulotteiseen esittämiseen kuvassa 4 on käytetty OpenDX-visualisointiohjelmiston (Thompson et al., 2004 ) avulla tehtyä käyttöliittymää. Seismisten tomografiatulosten erotuskykyä kuvassa 5 on arvioitu shakkilautatestin avulla.

Tutkijat HY:n seismologian instituutissa
Tellervo Hyvönen
Timo Tiira
Elisa Rautioaho
Annakaisa Korja
Pekka Heikkinen

Julkaisuja:
Hyvönen, T., Tiira, T., Korja, A., Heikkinen, P., Rautioaho, E. &  the SVEKALAPKO Seismic Tomography Working Group, 2007. A tomographic crustal velocity model of the central Fennoscandian Shield, Geophys. J. Int., 168, 2010–2026.

Hyvönen, T., Tiira, T., Rautioaho, E., Korja, A. and Heikkinen, P., 2004. Seismic tomographic images of the crust in southern and central Finland. In: C. Ehlers, O. Eklund, A. Korja, A. Kruuna, R. Lahtinen and L.J. Pesonen (Eds.), LITHOSPHERE 2004 Third symposium on the structure, composition and evolution of the lithosphere in Finland , Turku, November 10-11, 2004, Inst. Seismology, Univ. Helsinki, Rep. S-45, 29-33.

Viitteet :
Bock, G. and the SVEKALAPKO STWG, 2001. Seismic probing of Archean and Proterozoic lithosphere in Fennoscandia. EOS , 82, 621, 628-629.

Hobro, J.W.D., 1999. Three-dimensional tomographic inversion of combined reflection and refraction seismic travel time data. PhD thesis, Department of Earth Sciences, University of Cambridge , Cambridge .

Koistinen, T., Stephens, M.B., Bogatchev, V., Nordgulen, U., Wennerstrom, M., Korhonen, J. (Compilers), 2001. Geological map of the Fennoscandian Shield, scale 1:2 000000. Espoo: Trondheim: Uppsala: Moscow: Geological Survey of Finland: Geological Survey of Norway: Geological Survey of Sweden: Ministry of Natural Resources of Russia .

Luosto, U., 1997. Structure of the Earth's Crust in Fennoscandia as Revealed from refraction and Wide-Angle Reflection Studies. Geophysica , 33(1): 3-16.

Thompson, D., Braun, J. and Ford, R., 2004. OpenDX Paths to Visualization. Visualization and Imagery Solutions Inc., 207 p.