Tutkimus

Instituutin yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

SVEKALAPKO

karttakuva tutkimusalueesta

Vuosien 1998-1999 välisenä aikana järjestettiin Suomessa EUROPROBE / SVEKALAPKO hankkeen yhteydessä laajamittainen seisminen tomografiakoe, jonka tarkoituksena oli kartoittaa litosfäärin rakenteita ja paksuutta Fennoskandian kilvellä erityisesti Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Venäjän Karjalassa. Koejärjestely oli siihen mennessä laajin toteutettu seisminen tomografiaverkkomittaus Euroopassa ja siihen osallistui 14 yliopistoa ja tutkimuslaitosta. Asemaverkko käsitti 85 lyhytperiodista ja 39 laajakaistaista, 3-komponenttista seismografiasemaa sekä Suomen 14 pysyvää seismistä asemaa. Verkko toimi Suomessa elokuun 1998 ja toukokuun 1999 välisenä aikana sekä helmikuusta toukokuuhun Venäjän Karjalassa. Tomografiaprojektia vetävät E. Kissling (ETH), R. Roberts (Upsalan yliopisto) ja A. Korja (2002-). Hankkeella oli Suomen Akatemian rahoitus (1998-2000) sekä INTAS-rahoitus (1999-2001).

SVEKALAPKO/tomografia hankkeen tarkoituksena on selvittää litosfäärin alaosan rakenteita ja paksuutta sekä sitä, miten litosfäärin muodostumisprosessit ovat vaikuttaneet maankuoren pintaosien (eli litosfäärin yläosan) syntyyn, säilymiseen ja ominaisuuksiin Svekofennisellä vuorijonovyöhykkeellä ja Karjalaisen kratonin alueella. Projektin ensimmäiset tulokset ovat raportoineet Bock ja muut (2001).

Tutkijat Seismologian instituutissa:
Tellervo Hyvönen
Annakaisa Korja
Pekka Heikkinen
Timo Tiira
Elisa Rautioaho

SVEKALAPKO Deep Seismic Tomography Working Group:
ETH, Zurich
GFZ-Potsdam
University of Uppsala
University of Utrecht
University of Stuttgart
University of Strasbourg
University of Grenoble
University of Warsaw
University of Oulu
University of Helsinki
Check Academy of Science, Prague
Polish Academy of Science
Russian Academy of Sciences, Moscow
Russian Academy of Sciences, Apatity
Sevgeomor

Julkaisuja:
Bruneton, M., Pedersen, H.A., Farra, V., Arndt, N.T., Vacher, P., and the
SVEKALAPKO STWG, 2004. Complex lithospheric structure under the central
Baltic Shield from surface wave tomography, J. Geophys. Res., in press

Bruneton, M., Farra, V., Pedersen, H.A. and the SVEKALAPKO Seismic Tomography Working Group (mukana: P. Heikkinen, T. Hyvönen, A. Korja), 2002. Non-linear surface wave phase velocity inversion based on ray theory. Geoph J. Int., Vol. 151, s. 583-596.

Kozlovskaya, E., Yliniemi, J., Hjelt, S.-E., Komminaho, K. and SVEKALAPKO Seismic Tomographic Working Group (mukana: Heikkinen, P., Hyvönen, T., Korja, A.), 2002. Lithosphere Structure Beneath Southern Finland Derived by SVEKALAPKO Seismic Array Research. Julkaisussa: Lahtinen, R., Korja, A., Arhe, K., Eklund, O., Hjelt, S.-E., and Pesonen, L.J. 2002 (Eds.). Lithosphere 2002 - Second Symposium on the Structure, Composition and Evolution of the Lithosphere in Finland. Programme and Extended Abstracts, Espoo, Finland, November 12-13, 2002. Institute of Seismology, University of Helsinki, Report S-42, s. 59-65.

Tellervo Hyvönen, Annakaisa Korja, Sven-Erik Hjelt, Kari Komminaho, Elena Kozlovskaya, Tero Raita, Jukka Yliniemi ja Svekalapko Seismic Tomography Working Group: SVEKALAPKO:n tomografinen koe 1998-1999. Julkaisussa: Meri-Liisa Airo ja Satu Mertanen (toim.), XX Geofysiikan päivät, Helsingissä 15.-16.5.2001, Helsinki, Geofysiikan seura, 2001, 51-66

T. Hyvönen, E. Kozlovskaya and the SVEKALAPKO Seismic Tomography Working Group, 2000. Deep Seismic Topography of the Crust and Lithosphere-Astenosphere System in the Fennoscandian Shield — Pre-Studies and First Results. In: L.J. Pesonen, A. Korja and S.-E. Hjelt, (eds.). Lithosphere 2000 — A Symposium on the Structure, Composition and Evolution of the Lithosphere in Finland. Espoo, Finland, Oct.4-5, 2000. Institute of Seismology, University of Helsinki, Report S-41, 35-41.