Tutkimus

Instituutin yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

SVEKA-profiilit

SVEKA81- ja SVEKA91-linjat ja räjäytyspisteet.

SVEKA-linja on luodattu kansainvälisenä yhteistyönä kahdessa osassa 1981 ja 1991. Ensimmäinen SVEKA81-linja tehtiin 1981 ja se oli Suomen ensimmäinen varsinainen syväluotauslinja.Se oli ensimmäisiä hyvälaatuista sekä P- että S-aaltoaineistoa tuottanut luotauslinja prekambrialuella. Sen tuloksena todettiin Suomen maankuoren paksuuden olevan yli 50 kilometriä. SVEKA-linjan jatke eli SVEKA91 luodattiin kymmenen vuotta myöhemmin. SVEKA81 ja SVEKA91 linjoilta on tehty useita kansainvälisiä julkaisuja ja opinnäytteitä; kuvassa 2 Gradin ja Luoston (1987) tulkinta SVEKA81-linjalta.


Kuva 1. SVEKA81- ja SVEKA91-linjat ja räjäytyspisteet.

Seisminen SVEKA-linja oli myös runkona monitieteelliselle Global Geoscience Transectiin kuuluvalle GGT-Sveka -tutkimushankkeelle (Korsman et al., 1999).

SVEKA-linjat ovat edelleen ajankohtaisia vaipan rakenteen tulkintaprojektissa, joka on meneillään Seismologian laitoksella. Uusista heijastusluotauslinjoista FIRE 1 seuraa SVEKA81-linjaa.

esimerkki luotauksen tuloksista

Kuva 2
. Gradin ja Luoston (1987) tulkinta SVEKA81-linjalta

Yhteistyökumppanit
Polish Academy of Sciences
University of Warsaw
Uppsala University
University of Copenhagen
University of Oulu

Julkaisuja:
Korsman, K., Korja, T., Pajunen, M., Virransalo, P. and the GGT/SVEKA Working Group (1999) The GGT/SVEKA Transect - Structure and evolution of the continental crust in the Palaeoproterozoic Svecofennian Orogen in Finland. International Geology Review 41, 287-333.

M. Grad & U. Luosto: SEISMIC MODELS OF THE CRUST OF THE BALTIC SHIELD ALONG THE SVEKA PROFILE IN FINLAND. Ann. Geophysicae, 5B:6(1987), 639-650.