Tutkimus

Instituutin yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

SUDETES-seisminen taittumisluotaus

Seisminen syväluotaus SUDETES 2003 kattaa Kaakkois-Puolan, Tsekin tasavallan sekä osia Saksasta, Slovakiasta ja Unkarista. Projektin tieteellinen tavoite on tutkia kuoren alaosien rakennetta ja geodynamiikkaa Böömin massiivin pohjoisosassa, joka on suurin myöhäispaleozooisen variskaanisen vuoriston palasista Keski-Euroopassa. Projektissa tutkitaan lisäksi variskaanisen vuoriston suhteita läheiseen kaledoniseen vuoristoon ja Teyssier-Törnquist-vyöhykkeeseen. 40 räjäytyksen synnyttämät signaalit rekisteröitiin n. 1000 liikuteltavalla seismisellaä mittauslaitteella. SUDETES projektin tuottama aineisto nivoutuu saumattomasti yhteen aiempien CELEBRATION ja ALP2002 projektien aineiston kanssa. Projektit antavat mahdollisuuden tuottaa 3-ulotteisen seismisen mallin kuoresta ja vaipan litosfääristä sekä niihin vaikuttaneista laattatektonisista prosesseista.
karttakuva luotauslinjojen sijainnista


Kuva
: Projektin SUDETES seismiset syväluotauslinjat. Signaalilähteet on merkitty
valkoisilla tähdillä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkijat seismologian instituutissa:
Timo Tiira
Kari Komminaho

Yhteistyökumppanit:
Geophysical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic
Institute of Geophysics, University of Warsaw
Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences
Institute of Seismology, University of Helsinki
Sodankylä Geophysical Observatory, University of Oulu
Department of Geosciences, University of Oulu
Department of Geological Sciences, University of Texas
Institute of Geodesy and Geophysics, Vienna University of Technology
Eötvös Lorand Geophysical Institute, Budapest
Geological Survey, Bratislava
GFZ-Potsdam

Julkaisuja
Majdanski, M., M. Grad, A. Guterch ja SUDETES 2003 Working Group (incl. T. Tiira, K. Komminaho), 2006. 2-D seismic tomographic and ray tracing modelling of the crustal structure across the Sudetes Mountains basing on SUDETES 2003 experiment data. Tectonophysics, 413, 249-269.

Grad M., Spicák A., Keller G.R., Guterch A., Bro¸ M., Hegedüs E., SUDETES
Working Group(mukana: T. Tiira, K. Komminaho), 2003. SUDETES 2003 seismic
experiment. Stud. Geophys. Geod., 47, 681-689.

Guterch A., Grad M., Spicák A., Brückl E., Hegedüs E., Keller G.R., Thybo
H., CELEBRATION 2000, ALP 2002, SUDETES 2003 Working
Groups(mukana: T. Tiira, K. Komminaho), 2003. An overview of recent seismic
refraction experiments in Central Europe. Stud. Geophys. Geod., 47, 651-657.