Tutkimus

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Seismisten luotausten tulkinta 3-D säteenseurantamenetelmällä ja visualisointi

esimerkkikuva visualisoinnoista

Tutkimuksessa testataan CRT ja ANRAY säteenseurantaohjelmia (Cerveny et al., 1988; Bulant, 1996) laskemalla 3-dimensionaalisia seismisiä malleja todellisessa 3-D geometriassa. Testiaineistona käytetään valittuja osia POLONAISE, CELEBRATION2000 ja SUDETES2003 -projektien seismisestä datasta. Laskentaohjelmista kehitetään interaktiivinen tulkinta- ja visualisointipaketti 3-D tulkintaan.

 

 

 

 

 

 

Tutkijat laitoksella:
Kari Komminaho

Yhteistyökumppanit:
Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences
Institute of Geophysics, University of Warsaw
Sodankylä Geophysical Observatory/Oulu Unit

Viitteet:
V. Cerveny, L. Klimes & I. Psencik (1988): Complete seismic-ray tracing in three-dimensional structures. In: Doornbos, D.J. (ed.), Seismological Algorithms, pp. 89-168, Academic Press, New York.

P. Bulant (1996): Two-point ray tracing in 3-D. Pure appl. Geophys., 148, 421-447.