Tutkimus

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

PASSEQ

PASSEQ 2006-2007 mittauksen päätavoite on tutkia maan vaipan seismista rakennetta Keski-Euroopassa Euroopan halkaisevan sutuurivyöhykkeen alueella, erityisesti Teisseyre-Tornquist-vyöhykkeen alueella Puolassa. Vyöhyke erottaa Länsi-Euroopan nuoren paleozooisen alueen paljon vanhemmasta Itä-Euroopan prekambrisesta alueesta. Teisseyre-Tornquist-vyöhykkeen syvän rakenteen tuntemus on tärkeää Euroopan alueen tektonisten prosessien tutkimukselle. Projektin tutkimuskohteita ovat mm. litosfäärin syvien osien rakenne, astenosfäärin ja litosfäärin rajapinta ja epäjatkuvuudet 410km ja 660km syvyyksillä alueella, joka sijaitsee Itä-Euroopan mannerlaakion ja variskaanin Euroopan rajalla. Tutkimusmenetelmiin kuuluvat mm. seismisten P-aaltojen residuaalianalyysi, receiver function -analyysi, teleseisminen tomografia ja pinta-aalto- sekä SKS-aaltotutkimukset.
Mittausten aikana rekisteröidään paikallisia, alueellisia ja teleseismisiä maanjäristyksiä toukokuusta 2006 joulukuuhun 2007. Jatkuvaa rekisteröintiä varten asennetaan 150 seismista asemaa 300 km leveälle ja noin 1000 km pitkälle käytävälle, joka kulkee Teisseyre-Tornquist-vyöhykkeen ylitse Saksasta ja Tsekin tasavallasta Puolan kautta Liettuaan.


Tutkijat Seismologian laitoksella :
Timo Tiira
Kari Komminaho

Yhteistyökumppamit:
Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
Institute of Geophysics, University of Warsaw, Poland
GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ), Germany
Institute of Geophysics, Czech Academy of Sciences, Prague
Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences, Prague
Danish Geological Survey, Copenhagen , Denmark
Sodankylä Geophysical Observatory, University of Oulu, Finland
University of Vilnius, Lithuania
University of Leicester, Great Britain
Institute of Geodesy and Geophysics, Vienna University of Technology, Austria
University of Texas at El Paso, USA
Eötvös Lorand Geophysical Institute (ELGI), Budapest, Hungary