Tutkimus

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Kuusamon seismisyystutkimukset

karttakuva kuusamon alueelta

Kuva 1: Kuusamon väliaikaisen asemaverkon geometria kallioperäkartalla (Korsman et al.,1997). Toiminnassa olevat asemat on merkitty punaisella kolmiolla, mustat kolmiot ovat joulukuussa 2004 valmistuvia asemapaikkoja. MSF – Maaselän pysyvä asema (OY), Iv – Iivaara, Nv – Näränkävaara, Mv – Mustavaara.

Suomessa ja muilla matalaseismisillä alueilla maanjäristyksiä tapahtuu harvoin, ja siksi tietoa järistysten mekanismeista kertyy hitaasti. Seismisyystutkimuksia varten aineistoa voidaan täydentää mikromaanjäristyksillä (magnitudi alle 2), joita rekisteröidään tiheän, liikuteltavan asemaverkon avulla.

Kuusamon seismisesti aktiivisella alueella aloitettiin liikuteltavan asemaverkon asennus vuonna 2003 (Kuva 1 ). Viisi kolmekomponenttista seismografiasemaa sijoitetaan noin 50 km:n etäisyydelle Oulun yliopiston Maaselän (MSF) asemasta. Asemista kolme on jo toiminnassa ja kaksi valmistuu joulukuussa 2004. Seismisyystutkimuksen lisäksi asemaverkon havaintoja käytetään kuoren rakenteen selvittämiseen tomografiamenetelmin.

Kuusamon alueella on kaksi geologisesti merkittävää siirrosvyöhykettä, joista seismisesti “hiljaisempi” kulkee koillisesta lounaaseen. Sitä leikkaa seismisesti aktiivisempi luode-kaakko – suuntainen vyöhyke Näränkävaaran, Iivaaran ja Taivalkosken Mustavaaran rajaamalla alueella. Asemat sijoittuvat näiden vyöhykkeiden eri puolille.

Lähteet:
Korsman, K., Koistinen, T., Kohonen, J., Wennervirta, M., Ekdahl, E., Honkamo, M., Idman, H. and Pekkala, Y. (Toim.), 1997. Suomen kallioperäkarta 1:1 000 000. Geologian tutkimuskeskus, Espoo.

Tutkijat seismologian laitoksella:
Marja Uski
Annakaisa Korja