Tutkimus

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Prekambrisen mannerkuoren stabilisaatioprosessit

Uutta mantereista kuorta ja litosfääriä muodostuu saarikaarissa ja valtameren laakioilla, ja joko säilyy tai tuhoutuu muodostumista seuraavissa mannerten törmäyksissä. Mannertörmäyksissä paksuuntunut kuori ja litosfäärivaippa muuttuvat gravitatiivisesti ja termisesti epävakaiksi; tämä epävakaus on vuoristoalueiden törmäysenjälkeistä kehitystä ajava voima. Nykykäsitysten mukaan orogeniat saattavat kehittyä joko gravitatiivisen romahtamisen tai vaipan delaminaation kautta. Nämä teoriat on kehitetty selittämään aktiivisten, käynnissä olevien orogenioiden kuten Kordillieerien ja Himalajan törmäyksenjälkeistä magmatismia ja siihen liittyviä geofysikaalisia anomalioita.  
Fennoskandian kilven Svekofenninen vuorijonomuodostus on hyvä esimerkki vanhasta (1.95-1.80 Ga), stabilisoituneesta vuoristosta, joka on kulunut 15-20 kilometrin syvyyteen. Svekofennisen vuoriston keskiosan muodostaa Keski-Suomen granitoidikompleksi (Kuva 1), jonka on ajateltu edustavan stabiilin kuoren törmäyksenjälkeistä kehitystä. Keski-Suomen granitoidikompleksia leikkaa kaksi seismistä heijastusluotauslinjaa FIRE 1&2 ja FIRE 3, joiden alustava tulkinta viittaa granitoidikompleksin syntyneen pinoutuneiden mannerkuoren kappaleiden päälle ekstension seurauksena.

map

Kuva 1. Seismisten heijastusluotauslinjojen FIRE 1 ja 3 sijainti Keski-Suomen granitoidikompleksin alueella (kallioperäkartta Korsman et al., 1997).

Projektin tavoitteena on yhdistää seismisten heijastusluotausten (FIRE) ja tomografisten tutkimusten (SVEKALAPKO) tuottamaa aineistoa yksityiskohtaiseen petrologiseen ja rakennetutkimukseen, ja tuottaa uutta tietoa maapallon kuorta stabiloivista prosesseista, laajojen syväkivikompleksien synnystä ja niihin liittyvistä rakenteista. Svekofennistä orogeniaa tutkimalla on mahdollista esittää arveluja siitä, kuinka orogeenisen kuoren kehitys etenee, ja mitkä prosessit johtavat sen stabiloitumiseen.

Projektia rahoittaa Suomen Akatemia (SA 20472, “Stabilization processes of Precambrian continental crust - an integrated geophysical-geological study of the Central Finland Granitoid Complex”) sekä K.H. Renlundin rahasto (Seismisen aineiston tulkinta ja 3D-mallinnus).

Korsman, K., Koistinen, T., Kohonen, J., Wennerström, M., Ekdahl, E., Honkamo, M., Idman, H., Pekkala, Y. (eds.), 1997. Suomen kallioperäkartta – Berggrundskarta över Finland- Bedrock map of Finland 1 : 1 000 000. Geological Survey of Finland, Espoo, Finland.

 

Tutkijat Seismologian laitoksella
Paula Kosunen
Annakaisa Korja
Pekka Heikkinen

 

Yhteistyökumppanit
Geologian Tutkimuskeskus
Helsingin yliopiston geologian laitos
Turun yliopiston geologian laitos

 

Julkaisut
Kilpeläinen, T. 2007. Elämäjärven hiertovyöhyke – loiva-asentoinen makrorakenne Keski-Suomen granitoidikompleksin ja Savon vyöhykkeen rajalla. Geologi 59, 35- 38.

Korja, A., Lahtinen, R., Heikkinen, P., Kukkonen, I.T. and FIRE Working Group ( incl. J. Keskinen and T. Tiira), 2006. A geological interpretation of the upper crust along FIRE 1. In: Kukkonen, I.T. and Lahtinen, R. (Eds.). Finnish Reflection Experiment FIRE 2001-2005, Geological Survey of Finland , Special Paper 43, 45-76.

Kosunen, P., Korja, A., Nironen, M. and FIRE Working Group (incl. P. Heikkinen, J. Keskinen, and T. Tiira), 2006. Post-collisional extension in central Svecofennian, Central Finland . In: Kukkonen, I.T., Eklund, O., Korja, A., Korja, T., Pesonen, L.J. and Poutanen , M. (Eds.). Lithosphere 2006 – Fourth Symposium on the Structure, Composition and Evolution of the Lithosphere in Finland. Programme and Extended Abstracts, Espoo , Finland , November 9-10, 2006 . Institute of Seismology , University of Helsinki , Report S-46, 71-74.

Nironen, M., Korja, A., Heikkinen, P. and the FIRE Working Group ( incl. J. Keskinen and T. Tiira), 2006. A geological interpretation of the upper crust along FIRE 2 and FIRE 2A. In: Kukkonen, I.T. and Lahtinen, R. (Eds.). Finnish Reflection Experiment FIRE 2001-2005, Geological Survey of Finland , Special Paper 43, 77-103.

Nironen, M. and Korja, A., 2006. FIRE 2 & 2A profile: interpretation and correlation to surface geology. In: Kukkonen, I.T., Eklund, O., Korja, A., Korja, T., Pesonen, L.J. and Poutanen , M. (Eds.). Lithosphere 2006 – Fourth Symposium on the Structure, Composition and Evolution of the Lithosphere in Finland. Programme and Extended Abstracts, Espoo , Finland , November 9-10, 2006 . Institute of Seismology , University of Helsinki , Report S-46, 125-127.

Kosunen, P., Korja, A., Nironen, M., Rämö, O. T. and Heikkinen, P. 2004. Stabilization processes of Precambrian continental crust - an integrated geophysical-petrological study of the Central Finland Granitoid Complex. In: Ehlers, C., Eklund, O., Korja, A., Kruuna, A., Lahtinen, R. and Pesonen, L. J. 2004 (Eds.) Lithosphere 2004 - Third Symposium on the Structure, Composition and Evolution of the Lithosphere in Finland. Programme and Extended Abstracts, Turku, Finland, November 10-11, 2004. Institute of Seismology, University of Helsinki, Report S-45, p. 53-56.