Tutkimus

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Kuoren rakenne Kainuu-Peräpohja alueella

Tehostekuva

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa yksityiskohtainen kuorimalli Kainuu-Peräpohja alueelle. Tutkimusalue sisältää Suomen seismisesti aktiivisimmat alueet: Kuusamon alueen, Pohjanlahden sekä Länsi-Lapin alueen. Kuoren nopeusrakenteen parempaa tuntemusta hyödynnetään esimerkiksi paikallisissa seismisyystutkimuksissa etsittäessä yhteyksiä maanjäristysten ja geologisten rakenteiden välillä.

Tutkimusta varten kerättiin tietokantaan lähialueiden maanjäristyksiä ja räjäytyksiä. Tietokannan aineisto rekisteröitiin vuosina 2003-2006 Suomen ja lähialueiden pysyvillä seismisillä asemilla sekä Kuusamon väliaikaisilla asemilla. Tietokantaa täydennettiin tapauksilla, jotka rekisteröitiin SVEKALAPKO-tomografiatutkimusten aikana 1998-1999.
Valikoiduista tapauksista muodostettiin neljä toisiaan risteävää linjaa alueelle. Tapausten analysoinnissa erityistä huomiota kiinnitettiin tapausten tunnistamiseen sekä syvyysherkkien Moho-rajapinnalta heijastuneiden seismisten PmP- ja SmS-faasien alkamisajankohtaan. Näitä faaseja käytetään arvioitaessa kuoren paksuutta sekä määritettäessä lähteen syvyyttä.

Tutkijat HY:n seismologian laitoksella
Marja Uski
Timo Tiira

Yhteistyökumppanit:
Institute of Geophysics, University of Warsaw