Tutkimus

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Seismisen hasardin määritys

tehostekuva

Tilastollinen seismisen hasardin määritys tarkoittaa todennäköisyyksiä, että annettu maanjäristys-magnitudi (tai jokin maaperän liikeen parametri) ylittyy (/ei ylity) tarkasteltavalla alueella annetussa ajassa. Tarkasteltavat ajanjaksot ovat yleensä melko pitkiä, ainakin 30-50 vuotta. Seismisen hasardin määritys on seismisen riskin vähentämisen ja järistystuhojen torjunnan välttämätön edellytys, minkä vuoksi se on sangen tärkeä ja maailmanlaajuinen aihe.

Tekeillä on tutkimuksia Kreikan eli hyvin korkean seismisyyden alueen seismisestä hasardista. On laadittu seismisen hasardin karttoja ja tehty myös joitakin paikallisia maanliikkeen voimakkuuksien arvioita. Töissä on käytetty uutta estimointimenetelmää, joka sallii niin historiallisten kuin instrumentaalisten havaintojen hyödyntämisen sekä välttää monissa muissa menetelmissä esiintyvän, tekijän subjektiivista arviointia vaativan osan. Myös varhaisiin havaintoihin liittyvä järistyskeskuksen ja -voimakkuuden epävarmuus otetaan siinä huomioon.

Yhteistyölaitokset ovat
Thessalonikin yliopisto Kreikasta ja
Council for Geoscience Etelä-Afrikasta.

Tutkijat seismologian laitoksella:
Päivi Mäntyniemi