Tutkimus

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Maanjäristysten lähdemekanismit

mapKuva: Vuosien 2000-2002 aikana sattuneille järistyksille laskettuja siirrostasoratkaisuja ja fokussyvyyksiä geologisella kartalla (Korsman et al., 1997).

Tutkimus on osa geofysikaalista yhteistyöhanketta, jonka tavoite on kartoittaa maanjäristysten syntymekanismeja, murros- ja siirrosvyöhykkeiden seismistä aktiivisuutta ja kuoren jännitystilaa Suomessa. Nämä aiheet ovat ajankohtaisia etenkin ydinjätteen loppusijoituspaikan turvallisuutta koskevissa selvityksissä. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa (Uski ja muut, 2003a) kehittelimme menettelytavan harvalla asemaverkolla rekisteröityjen maanjäristysten lähdemekanismien määrittämiseksi. Aineistona oli kolme Suomessa suhteellisen voimakasta maanjäristystä vuosilta 2000 ja 2001.

Maanjäristykset paikannettiin uudelleen käyttäen lähimpien asemien tuloaikoja sekä lähdealueelle johdettua paikallista kuoren nopeusmallia. Siirrostasoratkaisut laskettiin ensimmäisen P-aallon liikesuunnista eli polariteeteista sekä SV/P- ja SH/P-amplitudisuhteista. Mahdollisten mekanismityyppien joukosta valittiin sopivin vertaamalla alkuperäisiä rekisteröintejä eri lähdemekanismeilla tehtyihin synteettisiin seismogrammeihin. Synteettisten rekisteröintien avulla tarkennettiin myös paikannusohjelmalla saatuja syvyysarvioita mallintamalla järistyksen jälkifaaseja. Lähdealueiden aktiiviset siirrokset kartoitettiin geologisen ja aeromagneettisen aineiston sekä siirrostasoratkaisujen yhteistulkinnalla.

Tutkimusta jatkettiin määrittämällä lähdemekanismeja useille yksittäisille maanjäristyksille (esim. Uski ja muut, 2003b) sekä Anjalankosken vuoden 2003 maanjäristyssarjalle. Kuusamon seudulle asennettiin tiheä väliaikainen asemave rkk o vuosien 2003-2004 aikana. Näiden hankkeiden tavoitteena on koota tilastollisesti kattava maanjäristystietokanta ja selvittää järistysten liittymistä paikallisiin siirroksiin. Myös analyysimenetelmää kehitteltiin edelleen.

 

Tutkijat Seismologian laitoksella:
Marja Uski
Tellervo Hyvönen
Annakaisa Korja

Yhteistyökumppanit:
Geologian tutkimuskeskus

Viitteet:
Korsman, K., Koistinen, T., Kohonen, J., Wennervirta, M., Ekdahl, E., Honkamo, M., Idman, H. and Pekkala, Y. (Toim.), 1997. Suomen kallioperäkarta 1:1 000 000. Geologian tutkimuskeskus, Espoo.

Julkaisuja:
Uski, M., Hyvönen, T., Korja, A., Airo, M.-L., 2003a. Focal mechanisms of three earthquakes in Finland and their relation to surface faults. Tectonophysics, Vol. 363, s. 141-157.

Uski, M., Hyvönen, T. ja Korja, A., 2003b. Vuoden 2002 lähimaanjäristysten fokussyvyydet ja alustavat siirrostasoratkaisut. s. 155-158. Julkaisussa: Kaila, K. & Korja, T. (Toim.), XXI Geofysiikan Päivät Oulussa 22.-23.5.2003.