Tutkimus

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

FIRE-heijastusluotausprojekti

mapGeologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä Helsingin Yliopiston seismologian laitoksen ja Oulun yliopiston geofysiikan osaston ja Sodankylän geofysikaalisen observatorion välisenä yhteistyönä toteutettava seisminen luotaushanke . FIRE-linjoilla on mitattu yhteensä 2100 km heijastusluotauslinjoja, jotka ylittävät Suomen geologiset pääyksiköt. FIRE-luotausaineiston geologis-geofysikaalinen tulkinta on alkanut.

 

Historia:

Syvät seismiset luotaukset ovat tehokkaita työkaluja kallioperän rakenteen ja kehityksen selvittämiseksi. Heijastusluotauslinjojen alustava suunnitelma sisältyi jo ESF:n EUROPROBE/ SVEKALAPKO
-tutkimusohjelmaan 1995. Vuonna 1996 Helsingin ja Oulun yliopistojen rehtorit ehdottivat Opetusministeriölle, että heijastusluotaustutkimukset sisällytetään Venäjän Suomen velan kompensaatio-ohjelmaan. Vuonna 1996 perustettiin hanketta edistämään konsortio , johon kuuluvat Geologian tutkimuskeskus sekä Helsingin ja Oulun yliopisto t. Vuonna 2001 allekirjoitettiin Geologian tutkimuskeskuksen ja venäläisen osapuolen Spetsgeofizikan välillä sopimus 1700 km heijastusluotauskilometrin mittaamisesta Suomessa. Kenttätyöt aloitettiin elokuussa 2001 ja ne loppuivat vuoden 2004 kesällä.

Organisaatio
Kenttätöiden järjestelyistä huolehtii Geologian tutkimuskeskus. Seismologian laitos tuo hankkeeseen seismologisen asiantuntemuksen. Laitos osallistuu aktiivisesti niin hankkeen ohjaus- ja johtoryhmien toimintaan kuin käytännön tutkimustyöhön.Heijastusluotausaineisto vaatii erittäin laajan tietokoneprosessoinnin. Alustavan prosessoinnin tekee luotauksen suorittaja Spetsgeofizika ja seismologian laitoksen tehtävänä on yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa hoitaa tämän prosessoinnin valvonta. Aineiston jatkoprosessointi ja yksityiskohtaisempiin tutkimuksiin liittyvä prosessointi tehdään Seismologian laitoksella. Lisäksi Seismologian laitos kerää yhdessä Oulun yliopiston kanssa taittumisluotausaineistoa FIRE3- ja FIRE4-linjalta. Seisminen aineisto on konsortion käytössä vuoden 2009 loppuun asti.

Aineistosta kiinnostuneet suomalaiset opinnäytetöiden tekijät voivat ottaa yhteyttä
konsortion johtoryhmään.

Tutkijat Seismologian laitoksella:
Pekka Heikkinen
Annakaisa Korja
Timo Tiira
Jukka Keskinen

Yhteistyökumppanit:
Geologian tutkimuskeskus
Oulun yliopisto:
- Geofysiikan osasto
- Sodankylän geofysiikan observatorio
Spetsgeofizika , Venäjä


Konsortion jäsenille

Julkaisuja:
Korja, A., Kukkonen, I.T., Heikkinen, P., Ekdahl, E., Hjelt, S.-E., Yliniemi, J., Lahtinen, R., Berzin, R. and FIRE Working Group, 2003. FIRE - Suomen kallioperän heijastusluotaustutkimukset. Julkaisussa: Kaila, K. ja Korja, T.: Geofysiikan päivät XXI, Oulussa 22.-23.05.2003. Geofysiikan seura, Oulu. s. 63-66.

Kukkonen, I., Heikkinen, P., Ekdahl, E., Korja, A., Hjelt, S.-E., Yliniemi, J., Berzin, R. and FIRE Working Group, 2002. Project FIRE: Deep Seismic Reflection Sounding in Finland 2001-2005. Julkaisussa: Lahtinen, R., Korja, A., Arhe, K., Eklund, O., Hjelt, S.-E., and Pesonen, L.J. 2002 (Eds.). Lithosphere 2002 - Second Symposium on the Structure, Composition and Evolution of the Lithosphere in Finland. Programme and Extended Abstracts, Espoo, Finland, November 12-13, 2002. Instit. Seismology, Univ. Helsinki, Report S-42, s. 67-70.