Tutkimus

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

CELEBRATION-seisminen taittumisluotaus

map

Kuva: CELEBRATION- projektin seismiset syväluotauslinjat. Signaalilähteet on merkitty punaisilla tähdillä ja rekisteröintipaikat mustilla pisteillä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRATION 2000 luotaus on suurin Euroopassa järjestetty seisminen syväluotaus. Luotaus käsittää 15 linjaa Puolan, Tsekin, Unkarin, Slovakian, Itävallan, Saksan, Valko-Venäjän ja Venäjän alueilla. Projektiin osallistui ryhmiä myös USA:sta, Kanadasta, Suomesta, Tanskasta ja Turkista. Itä-Euroopan mannerlaakion lounaisreunaan liittyvät alueet ovat yksi tärkeimmistä tektonisista ongelma-alueista Euroopassa. CELEBRATION 2000 projekti antaa tietoa tämän vyöhykkeen rakenteesta ja seismisestä nopeusjakaumasta. Tuloksia voidaan hyödyntää tutkittaessa alueen mannerlaatan historiaa ja syntyprosesseja sekä määritettäessä seismistä riskiä itäisen Keski-Euroopan alueella. Tarkempi tieto maankuoren rakenteesta parantaa myös seismisten tapausten paikannustarkkuutta ja parantaa siten maanjäristysten ja räjäytysten seismistä valvontaa. Data antaa mahdollisuuden laajan 3-ulotteisen seismisen nopeusmallin luomiseen. Luotausalue sisältää erilaisia tektonisia alueita ja rajapintoja, joiden rakenteesta saadaan uutta tietoa.

Tutkijat seismologian laitoksella :
Timo Tiira
Kari Komminaho

Yhteistyökumppanit:
Institute of Geophysics, University of Warsaw
Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences
Department of Geological Sciences, University of Texas
Eötvös Lorand Geophysical Institute, Budapest
Geological Survey, Bratislava
Geophysical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic
Institute of Geodesy and Geophysics, Vienna University of Technology
University of Saskatchewan
Geological Institute, University of Copenhagen
TUBITAK-MAM, Earth Science Research Institute, Gebze, Turkey
Sodankylä Geophysical Observatory, University of Oulu
Department of Geosciences, University of Oulu
Lithoprobe Secreteriat, Vancouver, B.C.
GEON, Moscow
University of Jena
Central Geophysical Expedition, Minsk

 

Julkaisuja:
Grad, M., A. Guterch, G. R. Keller, T. Janik, E. Hegedus, J. Vozar, A. Slaczka, T. Tiira, and J. Yliniemi, 2006. Lithospheric structure beneath trans-Carpathian transect from Precambrian platform to Pannonian basin: CELEBRATION 2000 seismic profile CEL05, J. Geophys. Res., 111, B03301, doi:10.1029/2005JB003647.

Grad, M., Janik, T., Guterch, A., Sroda, P., Czuba, W., EUROBRIDGE'94–97, POLONAISE'97 and CELEBRATION 2000 Seismic Working Groups (incl. K. Komminaho, and T. Tiira), 2006. Lithospheric structure of the western part of the East European Craton investigated by deep seismic profiles. Geological Quarterly, 50 (1), 9-22.

Janik, T., Grad, M., Guterch, A., Dadlez, R., Yliniemi, J., Tiira, T., Keller, R., Gaczynski, E. and CELEBRATION 2000 Working Group, 2005. Lithospheric structure of the Trans-European Suture Zone along the TTZ-CEL03 seismic transec (from NW to SE Poland ). Tectonophysics, 411, 129-156.

Guterch A., Grad M., Keller G.R., Posgay K., Vozár J., Spicák A., Brückl E., Hajnal Z., Thybo H., Selvi O., CELEBRATION 2000 Experimant Team(mukana: T. Tiira, K. Komminaho), 2003. CELEBRATION 2000 seismic experiment. Stud. Geophys. Geod., 47, 659-669.

Guterch A., Grad M., Spicák A., Brückl E., Hegedüs E., Keller G.R., Thybo H., CELEBRATION 2000, ALP 2002, SUDETES 2003 Working Groups(mukana: T. Tiira, K. Komminaho), 2003. An overview of recent seismic refraction experiments in Central Europe. Stud. Geophys. Geod., 47, 651-657.

CELEBRATION Working Group (mukana: Tiira, T.), 2002. Central European lithospheric experiment based on refraction 2000 the CELEBRATION 2000 seismic experiment. Julkaisussa: Michalik, J., Simon, L., Vozar, J. (Eds.) Proceedings of the XVII. Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1-4, 2002, Geologica Carpathica, Vol 53, special issue, Veda-publishing house of the Slovak Acad. of Sciences.

CELEBRATION Working Group (mukana: Tiira, T.), 2002. Contrasts at lithospheric structure in the TESZ (from NE to SE Poland) along TTZ & C03 seismic profiles. Julkaisussa: Michalik, J., Simon, L., Vozar, J. (Eds.) Proceedings of the XVII. Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1-4, 2002, Geologica Carpathica, Vol 53, special issue, Veda-publishing house of the Slovak Acad. of Sciences.

Francsik, T., T. Bodoky, E. Hegedus, I. Kummer, K. Posgay, M. Tatrai and CELEBRATION Working Group (mukana: T. Tiira): New Geophysical Results Associated with the Deep Structure of the Pannonian Basin. Julkaisussa: Michalik, J., Simon, L., Vozar, J. (Eds.) Proceedings of the XVII. Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1-4, 2002, Geologica Carpathica, Vol 53, special issue, Veda-publishing house of the Slovak Acad. of Sciences.

Hegedus, E., K. Posgay, T. Bodoky, T. Fancsik, A. Cs. Kovacs, R. Csabafi and CELEBRATION Working Group (mukana: T. Tiira): 3D Refraction Tomographic Images from the Metra-Zemplen Region. Julkaisussa: Michalik, J., Simon, L., Vozar, J. (Eds.) Proceedings of the XVII. Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1-4, 2002, Geologica Carpathica, Vol 53, special issue, Veda-publishing house of the Slovak Acad. of Sciences.

A. Guterch, M. Grad and G.R. Keller, CELEBRATION 2000 Organizing Committee - the authors mentioned above, and K. Posgay, J. Vozar, A. Spicak, E. Brueckl, Z. Hajnal, H. Thybo, O. Selvi and CELEBRATION 2000 Experiment Team - T. Janik, P. Sroda, W. Czuba, E. Gaczynski, M.
WidePiórko, K.C. Miller, S. Harder, E. Hegedus, P. Hrubcova, K. Aric, F. Kohlbeck, I. Aseduh, R. Clows, P. Joergensen, S.L. Kostiuchenko, G. Jentzsch, D. Krake, T. Tiira, J. Yliniemi, A. Belinsky. 2001. Seismologists Celebrate the New Millenium with an Experiment in Central Europe. EOS, Trans., American Geophysical Union, Vol. 82, No. 45, pp. 529-535.