Tutkimus

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Pohjoisen Itämeren geofysikaaliset tutkimukset

 

mapSyksyllä 2000 tehtiin Pohjoisella Itämerellä geofysikaalinen tutkimus, johon liittyi seisminen matalaluotaus (0-3km) sekä gravimetriset ja magneettiset havainnot 16 linjalta, joiden yhteispituus oli noin 1300km. Tutkimus tehtiin Hampurin yliopiston kenttäkurssina m/s Heincke laivalla. Hampurin yliopistoa avustivat Helsingin ja Tarton yliopistot. Sen tarkoituksena oli kerätä aineistoa Itämeren geologis-geofysikaalisesta rakenteesta ja erityisesti Itämeren pohjan sedimenttipatjoista, huonosti tunnetusta 'Baltic Sea' -rapakivialueesta ja Åland-Paldinski-Pskov -siirroslinjasta. Aineistosta on tekeillä pro gradu-töitä. Tutkimusta on rahoittanut Väisälän rahasto.

Tutkijat Seismologian laitoksella
Pekka Heikkinen
Annakaisa Korja
Minna Kuusisto (pro gradu - valmistui 2003)
Kati Karkkulainen (pro gradu)

Yhteistyökumppanit
Hampurin yliopisto, Saksa
Tarton yliopisto, Viro

Julkaisuja:
Kuusisto, M., 2003. Pohjoisen Itämeren seisminen heijastusluotaus: Ahvenanmeren aineiston prosessointi ja tulokset. Julkaisematon pro-gradu-työ, Helsingin yliopisto, Fysiikan osasto, 66 s. 5 liitettä. (julkaisematon käsikirjoitus)

Kuusisto, M., Heikkinen, P. and Korja, A., 2002. A Geophysical Study of the Northern Baltic Sea. Julkaisussa: Lahtinen, R., Korja, A., Arhe, K., Eklund, O., Hjelt, S.-E., and Pesonen, L.J. 2002 (Eds.). Lithosphere 2002 - Second Symposium on the Structure, Composition and Evolution of the Lithosphere in Finland. Programme and Extended Abstracts, Espoo, Finland, November 12-13, 2002. Institute of Seismology, University of Helsinki, Report S-42, s. 71-74.