Tutkimus

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Anjalankosken maanjäristyssarja 2003

Kuva 1: Kaakkois-Suomen maanjäristykset vuosilta 1626-2003 kallioperäkartalla (Härme, 1980). Historialliset ja instrumentaaliajan maanjäristykset on merkitty valkoisilla ja keltaisilla ympyröillä. Anjalankosken järistyssarja on merkitty keltaisella tähdellä.

Anjalankoskella havaittiin 16 pienen maanjäristyksen (magnitudi 0.6 - 2.1) sarja toukokuussa 2003. Rekisteröinneissä näkyvän voimakkaan Rg-faasin perusteella järistyslähteet sijaitsivat epätavallisen lähellä maanpintaa. Tämä oli ensimmäinen laitteilla rekisteröity maanjäristyssarja, mutta myös historiallisen maanjäristystietojen uudelleenanalysointi todisti matalan sarjatyyppisen aktiivisuuden olevan tyypillistä Kaakkois-Suomen rapakivialueella.

Kaikki 16 tapausrekisteröintiä olivat miltein identtisiä, ja se mahdollisti suhteellisen paikannusmenetelmän soveltamisen aineistoon. Paikallinen kuorimalli laskettiin alueella suoritettujen seismisten luotausten tulosten avulla. Suhteelliseen paikannukseen käytetty HypoDD -algoritmi minimoi tapausparien havaittujen ja teoreettisten kulkuaikojen välistä erotusta kullakin asemalla ja samalla linkittää kaikki havaitut tapaus-asemaparit. Näin tapauksille saatiin tarkemmat paikat sekä suhteelliset paikat järistyslähteiden välille.

Yhdistetty siirrostasoratkaisu kuvaa pystysuoraa liikettä (dip-slip) miltei pystysuoralla siirrostasolla. Tämän siirrostason kulku ja kaade, kuten myös suhteellisen paikannuksella saadut tapahtumapaikat, ovat yhteneviä erään Viipurin rapakivialueen sisäisen intruusion rajapinnan kanssa. Pinta-aaltojen (Rg) synteettinen mallinnus vahvisti, että järistyslähteet sijaitsivat vain 1-2 kilometrin syvyydellä maanpinnasta.

Tutkijat seismologian laitoksella:
Marja Uski
Timo Tiira
Annakaisa Korja

Yhteistyökumppanit:
Geologian tutkimuskeskus

Julkaisuja:
Uski, M., Tiira, T., Korja, A. and Elo, S., 2006. The 2003 earthquake swarm in Anjalankoski, south-eastern Finland, Tectonophysics 422 (2006), 55-69.

Uski, M., Tiira, T., Korja, A. and Elo, S., 2004. The Anjalankoski earthquake swarm in May 2003. In: Ehlers, C., Eklund, O., Korja, A., Kruuna, A., Lahtinen, R. and Pesonen, L.J., 2004 (Eds.) Lithosphere 2004 - Third symposium on the Structure, Composition and Evolution of the Lithosphere in Finland. Programme and Extended Abstracts, Turku, Finland, November 10-11, 2004. Institute of Seismology, University of Helsinki, Report S-45, 131 Pages, 123-126.

Viitteet:
Härme, M., 1980 . Suomen geologinen yleiskartta 1:400 000, kivilajikartta lehti C1-D1, Helsinki. Geologian tutkimuslaitos, Espoo.