Tutkimus

Instituutin yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

TTZ -seisminen taittumisluotaus

Seisminen taittumisluotaus Luoteis-Puolassa ja Koillis-Saksassa. Projektin kenttätyöt suoritettiin kesällä 1987. 450 km pitkä linja kulkee luoteesta kaakkoon pitkin Teisseyre-Törnquist vyöhykettä, joka on osa halki Euroopan Pohjanmereltä Mustalle merelle kulkevaa sutuurivyöhykettä.

karttakuva

Kuva: Seisminen syväluotauslinja TTZ. Signaalilähteet on merkitty
punaisilla tähdillä ja rekisteröintipaikat mustilla pisteillä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkijat seismologian instituutissa :
Urmas Luosto
Timo Tiira
Kari Komminaho

Yhteistyökumppanit:
Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences
Institute of Geophysics, University of Warsaw
Sodankylä Geophysical Observatory, University of Oulu
Department of Geophysics, University of Oulu
Institute of Geophysics, University of Hamburg
Institute of Geophysics, University of Uppsala

Julkaisu:
Grad, M., Janik, T., Yliniemi, J., Guterch, A., Luosto, U., Tiira, T., Komminaho, K., Sroda, P., Höing, K., Makris, J., and Lund, C.-E., 1999. Crustal structure of the Mid-Polish Trough beneath the TTZ seismic profile. Tectonophysics, 314, 145-160.

CELEBRATION Working Group (mukana: Tiira T., Komminaho K.), 2002. Contrasts at lithospheric structure in the TESZ (from NE to SE Poland) along TTZ & C03 seismic profiles. Julkaisussa: Michalik, J., Simon, L., Vozar, J. (Eds.) Proceedings of the XVII. Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1-4, 2002, Geologica Carpathica, Vol 53, special issue, Veda-publishing house of the Slovak Acad. of Sciences.