Tutkimus

Instituutin yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Seismiset luotaukset ja l itosfäärin rakenteen tutkimukset

mapKuva. Seismisiä luotauksia Suomessa 1979-2003.

Maanpallon syviä osia voidaan tutkia tehokkaasti seismisten aaltojen avulla. Ylin osa, maankuori, ulottuu jopa 60 km:n syvyyteen ja sitä voidaan kartoittaa aktiivisilla luotauksilla. Taittumisluotauksissa käytetään hyväksi maankamaran sisäisiltä rajapinnoilta taittuneita ja laajassa kulmassa heijastuneita aaltoja. Heijastusluotauksissa taas käytetään rajapinnoilta lähes kohtisuoraan heijastuneita aaltoja. Seismisten aaltojen lähteenä käytetään räjäytyksiä, kuorma-autoihin liitettyjä täristimiä tai tutkimusalusten hinaamia ilmatykkejä. Maankuoren läpi kulkeneet seismiset aallot rekisteröidään maanpinnalla geofoneilla ja vesialueilla hydrofonikutjuilla. Maankuoren rakennetutkimusta tehdään myös passiivisilla tomografiamenetelmillä, joissa rekisteröidään kaivosrajaytyksiä ja maanjäristyksiä. Niiden avulla voidaan saada tietoa myös maankuoren alla sijaitsevasta vaipasta. Kenttätyöt tehdään yleensä kansainvälisenä yhteistyönä, sillä ne vaativat paljon henkilökuntaa, kalustoa ja monipuolista tietotaitoa. Suomen kallioperää on kartoitettu laajasti seismisillä luotauksilla, viimeiseksi FIRE-heijastusluotausprojektissa, jonka kenttämittaukset toteutettiin 2001-2003 yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen ja Oulun yliopiston kanssa.

Tutkimusprjojekteja

Heijastusluotauksia:
FIRE -seisminen heijastusluotaus
Pohjoisen Itämeren geofysikaaliset tutkimukset
BABEL - seisminen heijastus- ja taittumisluotaus

Taittumisluotauksia Suomessa:
BABEL - seisminen heijastus- ja taittumisluotaus
FENNIA - seisminen taittumisluotaus
SVEKA 91 - seisminen taittumisluotaus
POLAR - seisminen taittumisluotaus
BALTIC - seisminen taittumisluotaus
SVEKA 81 - seisminen taittumisluotaus

Taittumisluotauksia ulkomailla:
SUDETES
ALP2002
CELEBRATION
EUROBRIDGE
POLONAISE
TTZ
LT-7
FENNOLORA
CABLES

Passiiviluotauksia ulkomailla:
PASSEQ
ALPASS
DANUBE2004

Tomografia- ja anisotropiatutkimuksia:
EUROPROBE/SVEKALAPKO - seisminen tomografia ja anisotropia tutkimus
Tomografiatutkimus Etelä- ja Keski-Suomen litosfäärin seismisestä nopeusrakenteesta

Muita tutkimusprojekteja:
Prekambrisen mannerkuoren stabilisaatioprosessit
Seismisten luotausten tulkinta 3-D säteenseurantamenetelmällä ja visualisointi
Interaktiivinen 3-ulotteisen seismisen ja muun geofysikaalisen datan visualisointityökalu
Kuoren rakenne Kainuu-Peräpohja alueella