Tutkimus

Instituutin yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

1970-luvun julkaisut

Tehostekuva

1979

S.E.Pirhonen, S. Nurminen, U. Luosto and H. Korhonen: THE FINNISH SEISMIC ARRAY. Physics Earth planet. Interiors, 18(2), 1979, 121-126.

I. Noponen, P. Heikkinen and S. Mehrotra: APPLICABILITY OF SEISMIC REFLECTION SOUNDING IN REGIONS OF PRECAMBRIAN GEOLOGY. Geoexploration, 17(1), 1979, 1-9.

 

1978

V. Tobyas and P. Teikari: CONTROL OF ELECTROMAGNETIC SEISMOGRAPH SENSITIVITY. Geophysica, 15(1), 1978, 77-100.

U. Luosto and P. Teikari: CALCULATION OF RESPONSE SPECTRA FROM SHORTPERIOD WWSSN RECORDS USING THE FOURIER TRANSFORM. Geophysica, 15(1), 1978, 65-75.

H. Korhonen and E. Penttilä: SEISMISESTÄ TUTKIMUKSESTA LAATOKAN PERÄMEREN VYÖHYKKEELLÄ. Julkaisussa: LaatokanPerämeren malmivyöhyke (symposio 16.02.1978), 1978, Vuorimiesyhdistys Bergsmannafregen ry, Espoo, 59-69

H. Korhonen, U. Luosto and P. Teikari: MAANJÄRISTYSTEN LEVINNEISYYS, SYYT JA VOIMAKKUUDEN MÄÄRÄÄMINEN. Rakenteiden mekaniikka, 11(2), 1978, 1-12.

P. Teikari:RAKENNUKSEN OMINAISVÄRÄHDYSAJAN MÄÄRITTÄMINEN SEISGRAFIN AVULLA. Rakenteiden mekaniikka, 11(4), 1978, 1-8.

H. Korhonen: MAANJÄRISTYSHAVAINNOISTA KUUSAMOSSA 1970-76. Acta Univ. Oul. A 68(4), 1978, 25-32.

E. Vesanen and R. Teisseyre: SYMMETRY AND ASYMMETRY IN GEODYNAMICS. Geophysica, 15(2), 1978, 147-170.

 

1977

S.E. Pirhonen and U. Luosto: SPECTRAL OBSERVATIONS ON ARTIFICIAL SEISMIC NOISE IN SOUTHERN FINLAND. Publs Inst. Geophys., Pol. Acad. Sci., A-5, 1977, 35-44.

U. Luosto: KAUKOJÄRISTYSTEN MAGNITUDIN MÄÄRÄÄMINEN NURMIJÄRVEN Z20 SEISMOGRAFIN P-AALLOISTA. Julkaisussa: VIII Geosiikan päivät, Helsingissä 10.-11.3.1977, toim. J. Helminen, Geofysiikan seura, Helsinki, 53-59.

I. Noponen, P. Heikkinen and S. Mehrotra: SEISMISEN HEIJASTUSLUOTAUKSEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA PERUSKALLIOALUEELLA. Julkaisussa: VIII Geofysiikan päivät, Helsingissä 10.-11.3.1977, toim. J. Helminen, Geofysiikan seura, Helsinki, 197-206.

S.E. Pirhonen: JYVÄSKYLÄN MONIPISTEASEMAN VERTAILEVA KOHINATUTKIMUS. Julkaisussa: VIII Geofysiikan päivät, Helsingissä 10.-11.3.1977, toim. J. Helminen, Geofysiikan seura, Helsinki, 61-65.

 

1976

E. Vesanen, M.L. Mäki, R. Teisseyre, B. Gadomska and H. Tuominen: A NOTE ON SOME FEATURES OF GLOBAL SEISMICITY AND GLOBAL DISTRIBUTION OF TECTONIC FRACTURES. Tectonophysics, 34(1/2), 1976, T17-T22.

H. Korhonen and S.E. Pirhonen: LONGPERIOD STORM MICROSEISMS FROM THE NORTH ATLANTIC. Acta Univ. Ouluensis, A 43, 1976, 35-50.