Tutkimus

Instituutin yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Tutkimus Seismologian instituutissa

Tehostekuva

Seismologian instituutti on ainoa seismologian alan tutkimuslaitos Suomessa. Instituutin tutkimustoiminnassa painopistealueita ovat olleet seismiset rakennetutkimukset, valvontaseismologiaan liittyvä menetelmäkehitys ja maanjäristystutkimus Fennoskandian alueella. Rakennetutkimukset ja alueellinen maanjäristystutkimus palvelevat niin geofysikaalista kuin geologistakin perustutkimusta Fennoskandian kilven alueella. Seismologian instituutille kuuluvat seismiseen valvontaan liittyvät viranomaistehtävät pelastuspalvelun ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvan ydinkoevalvonnan osalta. Näiden tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös riittävää tutkimustyötä.

Tutkimusalueita

Valvontaseismologia
Mm. ydinkoevalvontaan ja räjäytysten automaattisten tunnistusmenetelmien kehittämiseen liittyviä tutkimuksia.

Alueellinen seismisyys
Tutkimuksia on tehty mm. Pohjois-Euroopan seismisestä riskistä, suomalaisten maanjäristysten lähdemekanismeista ja historiallisista maanjäristyksistä.

Litosfäärin rakenne
Seismisiä luotauksia ja tomografiatutkimuksia.

 

Ladattavia ohjelmia ja seismisiä malleja

 

 

ilp_logo
ILP: Kansainvälinen litosfääriohjelma