Opiskelu

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Maanjäristysseismologia

Tehostekuva

Koodi: 53552
Maanjäristysseismologia ( 5op)
Dos. Päivi Mäntyniemi

Kurssilla tarkastellaan seismisyyttä luonnonilmiönä sekä yksittäisten maanjäristysten että maanjäristysjoukkojen avulla. Perehdytään siihen, miten maanjäristyshavaintosarjat muodostuvat ei-instrumentaalisista ja instrumentaalisista havainnoista ja kuinka niitä käytetään seismisyyden ja seismisen hasardin arvioinnissa. Tärkeimmät seismisyysmallit käydään läpi.

Luentosarjojen välissä kurssia voi tenttiä laitostenteissä luentomonisteen viimeisimmän version mukaan. Seuraavan kerran kurssi on tarkoitus luennoida syyslukukaudella vuonna 2010.

Oppimateriaali:
Luentomoniste Maanjäristysseismologia 2008.