Opiskelu

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Käytännön seismologia

Tehostekuva

Kevät 2009 periodit III-IV

Käytännön seismologia 53551 (5op, 3ov)

Tentti Ti 5.5.2009 10.00-13.00 Physicum sali D117

Kuvaus:
Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot ja tehdä käytännön harjoituksia maanjäristysten rekisteröimisestä, seismisten aaltojen etenemisestä maapallossa, maanjäristyksen paikan, voimakkuuden ja lähdemekanismin määrityksestä sekä johdanto maapallon pinta- ja syvärakenteen mallitukseen maanjäristysaaltojen avulla.

Harjoitukset (15-20h): Analyysiharjoituksia 2 ja laskutehtäviä

  • Analyysiharjoitus kestää noin 2x2tuntia/harjoitus

Kurssin sivut

Sisällys:

  • Kimmoinen väliaine: jännitys-, muodonmuutos- ja siirtymävektorit, ominaisvektorit ja -arvot sekä kimmovakiot
  • Kimmoaallot: aaltoyhtälön ratkaisu, aaltorintamat ja -säteet
  • Seismometria: seismometrit, seismografisysteemit, kalibrointi ja seismogrammit
  • Analyysitehtävä: Seismografisysteemin kalibrointi
  • Sädeteoria: seismiset aaltojen eteneminen eri väliaineissa, seismiset faasit ja kulkuaikainversio
  • Analyysitehtävä: Maanjäristyksen paikannus ja magnitudin määritys
  • Pinta-aallot: Rayleigh- ja Love-aallot, dispersio, vaihe- ja ryhmänopeudet
  • Maanjäristyslähde: seisminen momentti ja energia, siirrostaso- ja säteilymallit
  • Maanjäristysparametreista maapallon seismisyys- ja tektoniikkamalleihin

 

Oppikirjoja:
Peter M. Shearer, 1999. Introduction to Seismology. Cambridge U. Press, 260 s.
Agustín Udías, 1999. Principles of Seismology. Cambridge U. Press, 475 s.

Opettaja:
Tellervo Hyvönen, FT, seismologi
Seismologian laitos, PL 68, 00014 Helsingin yliopisto
Puh. 09-19151616

Harjoitusassistentti:
Jari Kortström, FM, seismologi
Seismologian laitos, PL 68, 00014 Helsingin yliopisto
Puh. 09-19151615

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi (ilman ö:n pisteitä)