Opiskelu

Instituutin yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Opiskelu

Tehostekuva

Seismologian laitoksen tutkijat luennoivat seismologiaan liittyviä kursseja Geotieteiden ja maantieteen laitoksen geologian osaston sekä Fysiikan laitoksen geofysiikan opetusohjelmien mukaisesti sekä ohjaavat opinnäytetöitä.

 

Seismologian laitoksen henkilökunnan luennoimien kurssien kotisivuja

(suluissa lukukausi, jolloin viimeksi luennoitu)

Tektoniikka (kl-2010)
Seismiset rakennetutkimukset: Seisminen tomografia (sl-2009)
Käytännön seismologia (kl-2009)
Seismiset aallot (sl-2008)
Maanjäristysseismologia (kl 2008)
Seisminen tomografia (kl-2006)
Seismiset luotaukset (kl-2006)