Tietoa maanjäristyksistä

Instituutin yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Tsunamin ranrautuminen

Tsunamin saapuessa valtamereltä matalempaan veteen – ensin mannerjalustalle ja sitten rantaveteen – sen nopeus laskee edellä mainitun nopeusriippuvuuden periaatteen mukaisesti. Edellä kulkevat aallot hidastuvat ensin, perässä tulevat aallot saavuttavat niitä, ja tsunamin aallonpituus lyhenee – se ikään kuin puristuu kasaan, jolloin aaltojen korkeus kasvaa. Vaikka tsunamin nopeus hidastuu, on se kuitenkin kymmeniä kilometrejä tunnissa (esimerkiksi 50 m syvässä vedessä vielä n. 80 km/h). Tsunamiaaltoa ei siis juoksemalla pääse karkuun. Jos edellä kulkevat aallot hidastuvat tarpeeksi, voivat perässä tulevat aallot savuttaa ne kokonaan, jolloin aallot yhdistyvät. Tämä saattaa nostaa aallon korkeutta ja jyrkkyyttä niin, että aalto saapuu vesiseinänä, isona "surffiaaltona" rantaan (engl. bore). Yleisemmin tsunamiaalto saapuu kuitenkin rantaan loivana, vuoroveden kaltaisena tulva-aaltona, mutta huomattavasti nopeampana ja korkeampana. Tsunamin aiheuttamat vahingot maalla perustuvat sen synnyttämiin voimakkaisiin virtauksiin, jotka kuljettavat mukanaan isojakin tavaroita, jotka aiheuttavat huomattavia lisävahinkoja. Aallon vetäytyessä takaisin mereen kulkeutuu sen mukana paljon tavaraa mutta myös ihmisiä pitkällekin merelle.
Tsunamien "run-up -korkeudet – korkeus korkeimman normaalivuoroveden pinnasta tsunamin tavoittamaan korkeimpaan pisteeseen maalla – voivat olla korkeimmillaan jopa 30 metriä. Tsunamiaallon run-up -korkeuteen vaikuttaa myös maanpinnan muoto rannikolla. Jyrkillä rannoilla tsunamiaalto ei pääse etenemään niin pitkälle ja korkealle kuin loivemmin nousevilla rannoilla. Tsunamin ulotuvuus sisämaahan on usein satoja metrejä, loivemmilla mailla jopa kilometrejä. Tämän takia saman tsunamin vaikutus rannalla vaihtelee hyvin paljon paikallisesti.
Tsunamin pitkän aallonpituuden vuoksi aaltosarjan yksittäisten aaltojen saapumisajassa rannalle on yleensä pitkä väli. Rannalle voi saapua useampi aalto usean tunnin aikana, eikä ensimmäinen aalto välttämättä ole suurin. Lisäksi tsunami saattaa heijastua rannoilta sekä synnyttää rantaviivan suuntaisesti edestakaisin kulkevia aaltoja. Tsunamin monimutkaisen käyttäytymisen vuoksi on tärkeää pysytellä turvallisen etäisyyden päässä rannasta vielä tuntienkin päästä ensimmäisen aallon jälkeen.
Tsunamin tulon sanotaan olevan ennustettavissa meren huomattavasta vetäytymisestä vähän ennen aallon saapumista. Todellisuudessa meren pinta saattaa tsunamin edellä yhtä hyvin nousta kuin laskea riippuen siitä, mikä osa aaltoa saapuu rannalle ensimmäisenä.