Tietoa maanjäristyksistä

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Kuvia Intian valtameren maanjäristyksestä (26.12.2004)

Kuva 1. Järistyksen episentri (punainen) ja osa jälkijäristyksistä (mustat) . Jälkijäristysten jakautuma osoittaa likimain siirrosvyöhykkeen laajuuden.

mannerlaattakuva

 

Kuva 2. Järistysmekanismi, poikkileikkaus pitkin kuvan 1 katkoviivaa

subduktioteoriakuva

 

Kuva 3. Maanjäristyksen syntymekanismi ja tsunamin syntyminen.

subduktiokuva

 


Kuva 4
.Maapallon seismisyys ja Intian valtameren järistys (punaisella).

seismisyyskuva

 

Kuva 5 . Pääjäristyksen rekisteröintijälkiä Suomen seismisillä asemilla 26.12.2004.

seismogrammikuva