Tietoa maanjäristyksistä

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Intian valtameren maanjäristys 26.12.2004

Intian valtameren pohjassa, Sumatran saaren läheisyydessä tapahtui maanjäristys 26.12.2004 klo 00:58:50 (UTC) eli 02:58:50 Suomen aikaa ja 07:58:50 paikallista aikaa. Maanjäristyksen tapahtumapaikan maantieteelliset koordinaatit ovat 3.30N ja 95.87E.
Maanjäristyksen magnitudi oli 9.1 ja järistys tapahtui 10 km syvyydellä.

kartta latautuu...

 

Tämä Sumatran länsipuolella tapahtunut järistys on viidenneksi suurin viimeisen sadan vuoden aikana ja suurin sitten pitkäperjantaina 1964 Alaskaa (magnitudi 9.2) ravistelleen järistyksen. Suurin rekisteröity maanjäristys – magnitudiltaan 9.5 - tapahtui 1960 Chilessä.

Intian valtameren pää- ja jälkijäristyksissä purkautui itkäaikainen maankuoreen keräytynyt jännityskertymä. Lisää tietoa laattaliikkeistä ja maanjäristyyksen aiheuttaneista syistä.

Merenpohjassa maanjäristyksen aiheuttama maankuoren pystysuora liike oli useita metrejä, synnyttäen tsunamin eli hyökyaallon, joka oli suurimpien tuhojen syy Intian valtameren ranta-alueilla (lisää tietoa Intian valtamenren tsunamista). Tuolloin Intian valtamerellä ei vielä ollut tsunamivaroitusjärjestelmää.

Pääjäristystä seuranneen kolmen vuorokauden aikana tapahtui noin 140 jälkijäristystä (voimakkuudeltaan yli 5), joista suurin ( magnitudi 7.1) tapahtui kolme ja puoli tuntia ison järistyksen jälkeen Nicobarien saaristossa. Jälkijäristysvyöhyke, joka samalla osoittaa järistysalueen laajuuden, ulottuu Sumatran pohjoisosasta Andamaanien saaristoon.

Suomessa ensimmäiset järistysaallot havaittiin noin 12 minuuttia tapahtuman jälkeen. Järistyksestä tulevien pinta-aaltojen aiheuttama maan liike oli Suomen seismisillä asemilla suurimmillaan noin 30 mm. Tämä parin sentin maanpinnan heilahdus tapahtui 30 sekunnin aikana.

NEICin sivulta koottu yhteenveto maanjäristyksen ja tsunamin tuhoista (doc)

 

Lisää tietoa saa mm seuraavilta sivuilta:
BBC: uutiset
Helsingin yliopiston Geofysiikan osaston sivu Intian valtameren tsunamista
USGS:n sivu pääjäristyksestä
USGS backround on the earthquake
Tsunami laboratory - information on December 26th earthquake and tsunami
Animaatio Intian valtameren tsunamin liikkeestä
Wikipedian (free encyclopedia) sivut aiheesta englanniksi (suomeksi)
BBC:n tietoa, mihin tsunami on ulottunut

Yleisiä tsunamilinkkejä

 

Kuva 1: Laattarajat kartalla. Laattojen suhteelliset liikkeet on esitetty nuolilla. Punainen kolmioitu viiva osoittaa subduktoituvaa laattaa. Suomi on esitetty kartalla mittakaavana.
Suurempi kartta ja poikkileikkaus järistyksen kohdalta

sumatranlaattakuva


Kuva 2 . Järistyksen episentri (punainen) ja osa jälkijäristyksistä (mustat) . Jälkijäristysten jakautuma osoittaa likimain siirrosvyöhykkeen laajuuden.

sumatranjaristyskuva

Kuva 3. Järistysten (voimakkuudeltaan yli 5) määrä päivittäin 26.12.2004 - 30.1.2005.

taulukkojaristyksista