Tietoa maanjäristyksistä

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Siirrokset

Tehostekuva

Siirrostyypit:

Normaalisiirros (normal fault): Siirroksen “yläpuolinen” osa liikkuu alaspäin.

Käänteinen siirros (reverse fault) tai työntösiirros (thrust fault): Siirroksen “yläpuolinen” osa liikkuu ylöspäin. (Työntösiirros on käänteinen siirros, jonka siirrostason kulma on 45° tai alle.)

Sivuttaissiirros (strike-slip fault): Pystysuora (tai lähes pystysuora) siirros, jossa lohkot liikkuvat
toistensa suhteen horisontaalisesti. Voidaan erottaa oikea- ja vasenkätinen sivuttaissiirros.

Transformisiirros (transform fault):Sivuttaissiirroksen erityismuoto, joka ilmenee laattatektoniikassa esim. valtamerten keskiselänteillä ja muilla erkanemisvyöhykkeillä. (in english)

 

Linkkejä

Siirrosanimaatioita: http://www.iris.edu/gifs/animations/faults.htm (in english)
Opettele siirrostasoratkaisuja: http://www.learninggeoscience.net/free/00071/ (in english)