Tietoa maanjäristyksistä

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Miten maanjäristyksiin varaudutaan?

Tehostekuva

Rakennusten sortuminen aiheuttaa valtaosan ihmishenkien menetyksistä maanjäristyksissä. Siksi turvallisen rakennetun ympäristön suunnittelu on tuhojen torjunnassa keskeistä. Kaikkea olemassa olevaa tietoa tulisi soveltaa järistykset kestävään rakentamiseen.

Maanjäristysten seurausvaikutuksia voidaan lieventää esimerkiksi sijoittamalla erilaiset rakennukset paikkoihin, joissa järistysten esiintyminen ei ole todennäköistä. Tyynenmeren maihin on perustettu varoitusjärjestelmä tsunamien eli merialueiden maanjäristyksiä usein seuraavien eräänlaisten hyökyaaltojen varalta. Tulipaloihin voidaan varautua ennakolta. Valistuksen ja tiedotuksen avulla lisätään ihmisten mahdollisuuksia selvitä poikkeustilanteista.

Maanjäristysten ja muiden luonnonkatastrofien tuhoja pyritään nykyisin torjumaan aikaisempaa enemmän ennakolta. Entistä pienemmät maanjäristykset tulevat huomatuiksi, koska niiden episentrialueille on viime vuosikymmenien aikana ilmaantunut uutta asutusta. Yksi esimerkki tuhojen torjunnan tärkeydestä oli, että Yhdistyneet Kansakunnat julisti vuodet 1990-2000 Kansainväliseksi luonnononnettomuuksien lieventämisen vuosikymmeneksi.