Tietoa maanjäristyksistä

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Voiko maanjäristyksien esiintymistä ennakoida?

Tehostekuva

Maanjäristyksiä ei voi nykytietämyksen avulla ennustaa. Ennustamisella tarkoitetaan suhteellisen lyhyen ajanjakson kuten muutaman vuoden sisällä tietyssä paikassa sattuvan maanjäristyksen selvittamistä etukäteen. Sen lievempi muoto on ennakoiminen, joka tarkoittaa pidemmällä ajanjaksolla kuten muutaman vuosikymmenen aikana sattuvan maanjäristyksen selvitystä. Esimerkiksi Kaliforniassa lokakuussa 1989 sattunut Loma Prietan maanjäristys oli ennakoitu, mutta ei ennustettu.

Yleensä merkittävää maanjäristystä seuraa vaihteleva määrä pienempiä jälkijäristyksiä . Voimakkaimpiin järistyksiin niitä liittyy tuhansia usean vuoden aikana. Jälkijäristykset ovat siten odotettavissa olevia tapauksia, ja niiden esiintyminen noudattaa usein joitakin säännönmukaisuuksia. Järistysalueella niistä saatetaan joskus tiedottaa ja joka tapauksessa niihin on syytä varautua.

Maanjäristyssarjassa samalla tapahtumapaikalla sattuu monia saman suuruusluokan tapauksia. Järistyssarjan kestoa on vaikea tietää etukäteen, mutta ne voivat kestää kuukausia. Maanjäristys voi olla periaatteessa voimakkaampaa tapausta edeltävä esijäristys, maanjäristyssarjan alku tai pääjäristys, jota seuraa joukko jälkijäristyksiä.