Tietoa maanjäristyksistä

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Kuinka usein maa järisee?

Tehostekuva

Maanjäristysten lukumäärä on maailmassa kääntäen verrannollinen niiden voimakkuuteen: voimakkaita järistyksiä sattuu harvoin ja pieniä sitä vastoin usein. Erityisesti lähellä maanpintaa sattuvat maanjäristykset
voivat olla tuhoisia. Matalien järistysten vuotuinen määrä on esitetty alla. Magnitudi M ilmaisee järistyksen voimakkuutta.

M keskimääräinen vuotuinen lukumäärä
> 7.5 3
> 7.0 8
> 6.0 63
> 5.0 500
> 4.0 4000