Havaintotoiminta

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Nuclear explosion in Lop Nor Jun 8 1996

Body wave magnitude 5.7. Approximated yield 20-80 kilotons.

grammikuva