Havaintotoiminta

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Maanjäristysilmoitus Seismologian laitokselta

Suomen seismografiasemat havaitsivat 6.5.2009 kello 00:55:43 Suomen aikaa maanjäristyksen, jonka keskus sijaitsi Merenkurkussa, Pohjanlahdella. Järistys on tunnettu mm. Vaasassa, Pietarsaaressa ja Ähtävällä. Edellinen vastaava järistys Pohjanlahdella sattui 22.5.1992 noin 22 kilometrin etäisyydellä tämänkertaisesta järistyksestä. Se oli magnitudiltaan 3.6. Viimeksi Suomen alueella tapahtunut vastaavan kokoinen järistys oli Kuusamossa 15.9.2000. Sen magnitudiksi mitattiin 3.5. Suurin instrumentein mitattu järistys Suomessa oli 17.2.1979 Lappajärvellä ja sen magnitudiksi mitattiin 3.8.

Analyysissä on saatu seuraavanlaiset arviot tapahtumapaikalle ja ajalle:

Latitudi : 63.708°N
Longitudi :  21.305°E
suuruus (magnitudi) : 3.4
tapahtuma-aika: 6.5.2009 klo 00:55:26.9 (Suomen aikaa) eli 5.5. klo 21:55:26.9 (UTC)

Kuva 1. Maanjäristyksen sijainti on kartassa esitetty keltaisella tähdellä ja paikat, jossa maanjäristys on tunnettu punaisilla neliöillä. Lisäksi kartalla näkyvät aiemmat, instrumentein havaitut (vuoden 1964 jälkeen tapahtuneet) järistykset ohuilla palloilla.

On toivottavaa, että mahdollisimman monet rannikkovyöhykkeen asukkaat ilmoittavat tehdyistä järistysaistimuksista. Myös kielteiset vastaukset ovat käyttökelpoisia, ts. on kiinnostavaa saada tietää, missä järistystä ei havaittu. Yhdistämällä näitä tietoja voidaan arvioida Merenkurkun maanjäristyksen tuntuvuusalueen laajuus Suomen puolella Pohjanlahtea.

Tiedot ovat hyödyllisiä, koska alueella on suhteellisen aktiivista maanjäristystoimintaa Fennoskandian kilpialueen keskimääräiseen seismisyystasoon verrattuna. Ennen laitehavaintojen aloittamista 1900-luvun jälkipuoliskolla tietoja Pohjanlahden maanjäristyksistä kertyi kirjallisessa muodossa. Merkintöjen ansiosta tiedetään esimerkiksi, että Pohjanmaalla havaittiin maantärinää ja siihen liittyvää kumeaa jymyä maaliskuussa 1777. Samoilta alueilta raportoitiin järistyshavaintoja maalis-huhtikuussa 1883. Heinäkuun 28. päivänä 1888 etelämpänä Pohjanlahdella sattui suuri maanjäristys, joka huomattiin Suomessa ainakin Pietarsaaressa. Tuntuvuuskarttojen avulla voidaan verrata historiallisia ja viimeaikaisia maanjäristyksiä toisiinsa. Siten voidaan täsmentää vanhojen järistysten voimakkuusarvioita ja saadaan parempi käsitys Pohjanlahden seismisyyspiirteistä.

Alueella tapahtui magnitudin 2.3 maanjäristys myös 9.5.2009

logo Oletko havainnut suomalaisen maanjäristyksen tai ollut suomalaisen järistyksen vaikutusalueella? Voit auttaa meitä tutkimuksessa vastaamalla makroseismiseen kyselykaavakkeeseen. Kaavakkeen voit täyttää myös, vaikka et olisi varma siitä, että kyseessä oli maanjäristys.
kartta latautuu...

Kuva 2. Maanjäristyksen sijainti on esitetty punaisella tähdellä.