Havaintotoiminta

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Maanjäristys Kolarissa 2.4.2005

Maanjäristys on suurin 10 maanjäristyksen sarjasta, joka alkoi maaliskuun alussa 2005.

Kolarissa maa järisee lähes vuosittain ja maanjäristykset ovat viimeisinä vuosina olleet magnitudiltaan kahden luokkaa. Suurempi maanjäristys alueella tapahtui toukokuussa 2001, jolloin magnitudiksi mitattiin 2.9.

Pohjois-Suomen maanjäristykset johtuvat jännityksestä, joka aiheutuu Pohjois-Atlantin keskiselänteen leviämisestä. Euraasian ja Pohjois-Amerikan laatat erkanevat toisistaan
n. 2 cm vuodessa, mikä aiheuttaa puristusjännityksen koko Fennoskandian alueella. Hitaasti kertyvä jännitys ylittää jossain pisteessä kiviaineksen lujuuden ja purkautuu äkillisesti maanjäristyksenä. Tällöin maanjäristyslähdettä ympäröivän kallioperän osat liikkuvat toistensä suhteen. Tämä liike tapahtuu yleensä maankuoren vanhoja siirroksia pitkin.

karttakuva

Kuva. Maanjäristys on merkitty karttaan keltaisella tähdellä.