Havaintotoiminta

Laitoksen yhteystiedot:
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1911 (yliopiston vaihde)
fax (09) 191 51598

Maanjäristysilmoitus Seismologian laitokselta (päivitetty 4.1.2010)

Suomen seismografiasemat havaitsivat 28.12.2009 kello 19:28 Suomen aikaa maanjäristyksen, jonka keskus sijaitsi Lempäälässä. Järistys on havaittu yleisesti lähialueilla.

Analyysissä on saatu seuraavanlaiset arviot tapahtumapaikalle ja ajalle:

Latitudi : 61.316 N
Longitudi :  23.806 E
suuruus (magnitudi) : 1.2
tapahtuma-aika: 19:27:39.8 (Suomen aikaa) eli 17:27:39.8 (UTC)

Lempäälässä 28. joulukuuta 2009 sattunut maanjäristys oli harvinainen luonnonilmiö. Valtaosa Suomessa rekisteröitävistä järistyksistä sattuu maan pohjoispuoliskossa, ja noin puolet kaikista yksinomaan Kuusamossa. Pohjanlahden rannikko ja etenkin Perämeren pohjukka on toinen alue, jossa on aika ajoin mahdollista aistia maanjäristyksestä seuraavaa tärinää ja ääntä.
Hämeessä maanjäristyshavaintoja on tehty harvakseltaan. Ennen järistyksiä rekisteröivien kojeiden käyttöönottoa järistysten vaikutuksia kirjoitettiin joskus muistiin erilaisiin julkaisuihin. Tekstitiedon mukaan seudulla tuntui maanjäristystä 10. lokakuuta 1794 kello neljältä aamulla. Järistys rikkoi Akaan pitäjässä ikkunoita. Lempäälässä asukkaita heräsi ja pelästyi. ”Mitään halkeamaa ei kuitenkaan ollut maankamarasta löydettävissä”, raportoi G. Elmgren Pro Natura –yhdistykselle. Etelämpänä Kalvolassa ja Urjalassa tehtiin havaintoja maantärinästä pariin otteeseen ainakin 1800-luvun puolivälissä.
Ihmisten tekemät tuntuvuushavainnot ovat kiinnostavia, koska niiden avulla voidaan tarkentaa historiallisten maanjäristysten voimakkuusarvioita, parantaa käsitystä järistysten tuntuvuudesta ylipäätään ja verrata eri paikannusmenetelmiä toisiinsa.
Kiitokset havaintonsa jo lähettäneille. Niitä sopii palauttaa edelleen. Myös tieto siitä, missä tapausta ei huomattu, on arvokasta.

kartta latautuu...

Kuva 1. Maanjäristyksen sijainti on esitetty punaisella tähdellä.

logo Oletko havainnut suomalaisen maanjäristyksen tai ollut suomalaisen järistyksen vaikutusalueella? Voit auttaa meitä tutkimuksessa vastaamalla makroseismiseen kyselykaavakkeeseen. Kaavakkeen voit täyttää myös, vaikka et olisi varma siitä, että kyseessä oli maanjäristys.